Voorlichting
 

 

Voorlichting

De afdeling voorlichting is dagelijks (tijdens schoolweken) telefonisch bereikbaar tussen 12:30 uur en 15:00 uur.

Telefoonnummer: 0115 - 641604.
E-mailadres: voorlichting@rocwesterschelde.nl

Op de Activiteitenkalender vindt u alle activiteiten van het schooljaar 2011-2012 waarbij de afdeling Voorlichting betrokken is.