english version English version  
 

 

Sociale veiligheid

Het is een gegeven dat een optimaal schoolklimaat bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs dat aan leerlingen wordt aangeboden en bijdraagt aan de kwaliteit van de werkomstandigheden van personeelsleden van de instelling. Huidskleur, maar ook sekse, handicap verschil in normen en waarden kunnen elementen worden waardoor deelnemers en medewerkers op een zodanige manier benaderd en behandeld worden dat dit een belemmering gaat vormen voor betrokkene(n) om optimaal te leren, te werken en te leven en zodoende de capaciteiten die men heeft niet maximaal kan ontplooien.

Een sociaal veilig klimaat bevordert in het algemeen het schoolklimaat en meer in het bijzonder het werk-, leer-en leefklimaat van deelnemers en medewerkers. Het draagt bij aan de optimalisering van de (leer)prestaties van allen die betrokken zijn bij de realisering van de doelen van de instelling. Het ROCWesterschelde staat een sociaal veilig klimaat voor en is in haar beleid gericht op optimalisering van de communicatie, de sociale contacten en de fysieke omgeving.

Downloads
Flashpaper document Beleidsplan Sociale Veiligheid