english version English version  
Betrokkenen
 
      versie 23-4-2009
 

 

Klachtenregeling ROC Westerschelde

In deze sectie vind je informatie over het indienen van een klacht. Voor ons staat voorop, dat iedereen altijd een klacht moet kunnen indienen en dat die zorgvuldig en snel door ons behandeld moet worden. Om dit mogelijk te maken is hier alle informatie te vinden die jou en ons daarbij kan helpen.

Ga direct naar de klachtenformulieren
Ga direct naar de klachtenregeling

Waarom deze klachtenregeling?
Het ROC Westerschelde wil zich voortdurend verbeteren. Vaak zijn verbeteringen pas mogelijk, als iemand je er op wijst dat er iets niet goed gaat. In principe zijn alle signalen kunnen bijdragen aan verbetering welkom.

Belangrijke uitgangspunten
Een goede behandeling van een klacht vraagt zorgvuldigheid van het ROC Westerschelde, maar ook van de klagende partij. Bij de behandeling van een klacht gaan we uit van het volgende:

  • Iedereen mag altijd klachten indienen
  • Iedereen heeft recht op hulp, advies en dialoog bij het indienen van klachten
  • Iedereen heeft recht op een vlotte, zorgvuldige behandeling en duidelijke informatie
  • Van iedereen mag worden verwacht dat hij of zij actief zoekt naar een constructieve oplossing
  • Van iedereen mag worden verwacht dat de klacht wordt aangeboden op het juiste niveau aan de juiste betrokkenen