Studie info
 

 

ROC Westerschelde en Internationalisering

De snel veranderende maatschappij en het grenzenloze Europa stellen bijzondere eisen aan mensen in opleiding. Snelle Internet verbindingen, toenemende internationale contacten en de flexibilisering van de arbeidsmarkt maken dat globalisering maar moeilijk is bij te houden. Kennisoverdracht en het opleiden voor een diploma alleen zijn daarom niet toereikend om goed voorbereid te zijn op de toekomst.

In een Europese samenleving worden meer en meer competenties gevraagd op het gebied van talen, informatietechnieken en praktische vaardigheden. Kennis van de culturele diversiteit en inzicht in de internationale verhoudingen zijn onmisbaar met het oog op een goed functioneren van burgers in het nieuwe Europa. Internationalisering speelt in dit proces een belangrijke rol. Op deze ontwikkelingen wil ROC Westerschelde zo goed mogelijk anticiperen.

Een voor alle studenten na te streven doel is dat binnen elke opleiding ruimte is voor een internationale ervaring. Van een dagexcursie in Vlaanderen tot een stage in Shanghai. Daarnaast participeert ROC Westerschelde in vele Europese projecten, zowel met onze studenten als met ons personeel. Van studenten en (toekomstige) werknemers wordt verwacht dat ze meer zelfstandig werken en initiatieven ontwikkelen. Internationalisering biedt daar uitstekende mogelijkheden toe.

Voor meer informatie over deze mogelijkheden neemt u contact op met:

 • Patrick de Bruijn
  Coordinator  Internationalisering
  ROC Westerschelde
  Mail: pdebruijn@rocwesterschelde.nl
  Tel: 0031(115641679
  Mobile: 0031(0)641664733
  Fax : 0031(0)641794