Studie en handicap

Het hoeft geen probleem te zijn om met een fysieke of psychische handicap te studeren bij ROC Westerschelde, zoals bij een chronische ziekte, autisme, een motorische handicap of een andere belemmering. Soms is deze belemmering van die aard dat extra financiële middelen (een zogenaamde ‘rugzak’)  kunnen worden aangevraagd. Hiermee kun je zodanig worden begeleid dat het behalen van het diploma mogelijk wordt, ondanks je handicap. Deze begeleiding gebeurt veelal door de eigen onderwijsgevenden, maar ook door medewerkers van een Regionaal Expertisecentrum (REC), die gespecialiseerd zijn in jouw handicap.
Mogelijk heb je in het vmbo al gebruik gemaakt van leerlinggebonden financiering (LGF). Deze kan dan op het ROC gewoon worden voortgezet.

Op de website www.rugzakinmbo.nl kun je meer lezen over deze regeling.

Voor meer informatie kun je ook terecht bij onze medewerker studie en handicap: