Leerproblemen

Remedial teaching en vaktaalondersteuning
Wanneer je moeite hebt met lezen, met de Nederlandse taal of met leren op zich, is het mogelijk hiervoor hulp te krijgen van een remedial teacher of in ons talencentrum. Dit betekent dat je wekelijks individueel begeleid wordt. Onze ervaring is dat de cursisten dankzij de begeleiding op school betere resultaten behalen.

Dyslexieonderzoek
Wanneer het vermoeden bestaat van dyslexie (ernstige problemen met lezen en/of spelling), is het mogelijk hiervoor een testonderzoek aan te vragen. In dit onderzoek wordt nagegaan of je dyslectisch bent. Als dit zo is wordt dit vastgelegd in een verklaring en kun je beroep doen op specifieke begeleidingsmaatregelen en examenfaciliteiten, zoals verlenging van toetstijd.

Voor meer informatie kun je terecht bij: