Informatie voor ouders
Overeenkomsten
 

 

Verzekering

Het ROC heeft voor de deelnemers een ongevallenverzekering afgesloten. De premie hiervoor wordt door de school betaald. De verzekering geldt tijdens de schooltijden en gedurende de reistijd van huis naar school en terug, alle schoolactiviteiten (dus ook tijdens reizen en excursies) en stagelopen. Het is echter een aanvullende verzekering. Dat wil zeggen dat deze verzekering pas in werking treedt als je eigen ziektekostenverzekering bepaalde uitgaven niet betaalt. Vergoeding van materiële schade, b.v. kleding, bril, vindt alleen plaats als er ook sprake is van lichamelijk letsel, waarvoor geneeskundige behandeling nodig is.

Tevens is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt o.a. de aansprakelijkheid van deelnemers in schoolverband (ook ten opzichte van elkaar) indien en voor zover zij niet via een particuliere W.A.-verzekering elders verzekerd zijn. Niet verzekerd is de schade veroorzaakt tijdens het komen van en gaan naar huis. Meeverzekerd zijn stageprojecten in binnen- en buitenland. BBL cursisten zijn verzekerd tegen de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen, maar alleen gedurende de uren dat deze cursisten op school zijn. De overige dagen/uren vallen deze risico’s onder het pakket werknemersverzekeringen via het bedrijf waar zij werken.