Informatie voor ouders
Overeenkomsten
 

 

Vertrouwenspersonen

“Iedereen moet zich veilig voelen op het ROC Westerschelde”. Om deze doelstelling te verwezenlijken zijn binnen het ROC Westerschelde vertrouwenspersonen aangesteld en is een beleidsplan Sociale Veiligheid opgesteld. Op onze homepage (onder studie-info – regelingen) is dit beleidsplan te lezen. Onder sociale veiligheid verstaan we dat de deelnemer zich vrij voelt van dreiging of confrontatie als het gaat om (seksuele) intimidatie, discriminatie en vandalisme.

Belangrijk is dat de sfeer binnen de school zodanig is dat iedereen zich er thuis voelt. Wanneer dat niet het geval is, moet daar snel een einde aan komen. Het gaat tenslotte om het welbevinden van de deelnemer. Hij/zij moet zo goed mogelijk kunnen functioneren. Daar zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor! Voor vragen of opmerkingen, op welk gebied dan ook, of om gewoon eens te praten over wat je is overkomen of overweeg je een klacht in te dienen, aarzel dan niet en wend je tot een van de vertrouwenspersonen:

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Er bestaat een meldpunt vertrouwensinspecteurs. Hier kun je terecht met klachtmeldingen over seksueel misbruik en intimidatie, fysiek en psychisch geweld, maar ook met klachten over discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme. Het meldpunt is telefonisch te bereiken: 0900-1113111 (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief) of via www.onderwijsinspectie.nl