Informatie voor ouders
Overeenkomsten
 

 

Onderwijs- en BPV-overeenkomst

Onderwijsovereenkomst
Een van de opvallende nieuwe dingen waar een deelnemer mee te maken krijgt in de opleiding waarvoor hij/zij heeft gekozen, is de onderwijsovereenkomst. In deze officiële overeenkomst die door de school en door de deelnemer moet worden ondertekend, wordt vastgelegd wat de rechten, maar ook de plichten, van de deelnemer en de school zijn.

Zo komt er bijvoorbeeld in de onderwijsovereenkomst te staan dat de school er voor moet zorgen dat de deelnemer op tijd zijn/haar toetsen kan maken en als hij/zij daar aan toe is op BPV kan gaan; natuurlijk staat er ook in wat er allemaal van de deelnemer wordt verwacht om de opleiding normaal af te kunnen ronden. Dit klinkt misschien een beetje hard, maar het grote voordeel is dat zowel de school als de deelnemer dan precies weten waar ze elkaar aan kunnen houden. Een voorbeeld van een onderwijsovereenkomst is op intranet te vinden. N.B. Met ingang van 01-08-2009 is er een nieuwe versie van de onderwijsovereenkomst. Vóór 1 oktober van het nieuwe schooljaar moeten alle onderwijsovereenkomsten afgesloten en ondertekend zijn.

BPV-overeenkomst
BPV betekent Beroeps Praktijk Vorming: het praktijkgedeelte van de opleiding. Tussen de deelnemer, de school en het bedrijf wordt een overeenkomst gesloten, waarin de rechten en plichten van de drie partijen zijn opgenomen (de zgn. BPV-overeenkomst). Het Kenniscentrum Bedrijfsleven Beroepsonderwijs (KBB) controleert of het bedrijf aan de gestelde voorwaarden voldoet en mede-ondertekent in de meeste sectoren de BPV-overeenkomst.

In een aantal deelkwalificaties zijn eindtermen of competenties opgenomen die in de praktijk moeten worden behaald. In de BBL heeft het leerbedrijf met de ondertekende praktijkovereenkomst recht op vermindering afdracht loonbelasting. Dit is geregeld in de Wet Vermindering Afdracht. Een voorbeeld van een BPV- overeenkomst is op intranet te vinden. N.B. Met ingang van 01-08-2009 is er een nieuwe versie van de BPV-overeenkomst.