Informatie voor ouders
Overeenkomsten
 

 

De klachtenregeling

Het ROC Westerschelde wil zich voortdurend verbeteren. Vaak zijn verbeteringen pas mogelijk, als iemand je er op wijst dat er iets niet goed gaat. In principe zijn alle signalen die kunnen bijdragen aan verbetering welkom.

Voor ons staat voorop, dat iedereen altijd een klacht moet kunnen indienen en dat die zorgvuldig en snel door ons behandeld moet worden.

Belangrijke uitgangspunten
Een goede behandeling van een klacht vraagt zorgvuldigheid van de school, maar ook van de klagende partij. Bij de behandeling van een klacht gaan we uit van het volgende:

  • Iedereen mag altijd klachten indienen
  • Iedereen heeft recht op hulp, advies en dialoog bij het indienen van klachten
  • Iedereen heeft recht op een vlotte, zorgvuldige behandeling en duidelijke informatie
  • Van iedereen mag worden verwacht dat hij of zij actief zoekt naar een constructieve oplossing
  • Van iedereen mag worden verwacht dat de klacht wordt aangeboden op het juiste niveau aan de juiste betrokkenen

    Ga direct naar de klachtenformulieren
    Ga direct naar de klachtenregeling

Meer informatie over de klachtenregeling is te vinden onder de link ‘klachtenregeling’ op de homepage van www.rocwesterschelde.nl