Informatie voor ouders
Overeenkomsten
 

 

De inspectie

Het ROC Westerschelde staat onder toezicht van: Inspectie van Onderwijs, kantoor Utrecht.

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Zie: www.onderwijsinspectie.nl