Informatie voor ouders
Overeenkomsten
 

 

ROC Westerschelde

Wat willen we?
ROC Westerschelde stelt de loopbaan van de cursist centraal. We willen graag dat iedere deelnemer het ROC Westerschelde pas verlaat als een kwalificatie (een diploma of certificaat) is behaald op onderwijskundig, maatschappelijk of cultureel vlak.

Leerwegen en niveaus
In het beroepsonderwijs kan er op vier niveaus een diploma behaald worden. De niveaus zeggen iets over het soort werkzaamheden dat tijdens de opleiding en later in de beroepspraktijk uitgevoerd moet worden. Niveau 1 is het laagste opleidingsniveau en niveau 4 het hoogste. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om tijdens de studie over te stappen naar een hoger of lager opleidingsniveau.

De opleidingen in het beroepsonderwijs zijn te volgen in twee leerwegtypes: BOL en BBL. Bij beide leerwegen vindt een deel van de opleiding plaats in de praktijk. We noemen dit deel de Beroepspraktijkvorming (BPV). Het verschil tussen de beide leerwegen is de tijd die besteed wordt aan theorie en aan praktijk. Zit een deelnemer op school en zijn er bepaalde periodes waarin de deelnemer praktijkervaring opdoet, dan heet dat de beroepsopleidende leerweg (BOL). Minimaal 20% van de studieduur leert en werkt de deelnemer dan in een bedrijf. Werkt een deelnemer (minimaal 60%) en komt hij/zij één of twee dagen naar school, dan heet dat de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Bij de BBL opleiding is er een arbeidscontract afgesloten met een erkend leerbedrijf. Beide leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma.

De sector Educatie bestaat uit de teams NT1 (Nederlands als 1e taal), VAVO (volwassenenonderwijs zoals VMBO, Havo, VWO), NT2 (Nederlands als 2e taal)

In educatie (NT1 en VAVO) kennen we 6 niveaus:

 • Niveau 1 is de redzaamheidkwalificatie
 • Niveau 2 is de drempelkwalificatie
 • Niveau 3 is de basiskwalificatie, te vergelijken met het assistenten niveau 1 van het    beroepsonderwijs
 • Niveau 4 is start 1 kwalificatie (VMBO-t niveau), te vergelijken met niveau 2 en 3 van het  beroepsonderwijs
 • Niveau 5 is start 2 kwalificatie (Havo), te vergelijken met niveau 4 van het beroepsonderwijs
 • Niveau 6 is de voortgezette kwalificatie, te vergelijken met het HBO en het Wetenschappelijk  Onderwijs.

Niveau’s NT2
De niveauaanduiding binnen NT2 is gebaseerd op het Common European Framework of Reference.
Afgekort CEFR. Het CEFR is het Europese referentiekader voor alle taalleerders in alle landen en leeftijdsgroepen. NT2 kent 5 vaardigheden: luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven.
Per vaardigheid zijn 5 niveaus uitgewerkt. Deze niveau’s worden als volgt aangeduid: A1, A2, B1, B2 en C1 en zijn grofweg te vergelijken met de oude NT niveaus. Een groot verschil is dat vaardigheden in concrete beheersingsniveau’s beschreven worden.

Bijvoorbeeld:

 • Vaardigheid Luisteren op A1
 • Luisteren naar aankondigingen en instructies
 • Werk
 • Kan korte, eenvoudige bestellingen begrijpen die vaak voorkomen.
 • Kan korte, eenvoudige beschrijvingen van voorwerpen, personen en situaties begrijpen.
 • Kan korte, eenvoudige instructies over hoe hij/zij een kopieerapparaat moet bedienen opvolgen als die bij het apparaat worden uitgelegd.