Informatie voor ouders
Overeenkomsten
 

 

Gedragsregels voor deelnemers
 • In het hele gebouw geldt een rookverbod.
 • Eten is alleen toegestaan beneden in de ontmoetingsruimte.
 • Na het eten moet de tafel netjes opgeruimd achter blijven, dit betekent dat blikjes en ander afval in de daarvoor bestemde afvalbakken moeten worden gegooid.
 • Uiteraard moeten ook andere ruimtes in het gebouw na gebruik netjes worden achtergelaten.
 • Om zich te kunnen legitimeren, moet de deelnemer in het gebouw altijd zijn/haar chippas bij zich hebben; bij herhaaldelijk vergeten van de pas wordt de deelnemer niet toegelaten.
 • Deelnemers die geen gebruik kunnen maken van de trappen, kunnen bij het OLC een aanvraagformulier voor een liftpas verkrijgen en dit laten ondertekenen door de mentor/opleidingscoördinator. Voor een liftpas moet € 10,00 borg betaald worden die de deelnemer bij inlevering weer terugkrijgt.
 • Laat waardevolle spullen niet zomaar slingeren, maar bewaar deze in een kluisje. Ook voor ene helm is dit de enige veilige opbergplaats. Voor diefstal kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. Deelnemers die betrapt worden op diefstal zullen van school verwijderd worden. Ook de politie kan in dergelijke gevallen bij de zaak worden betrokken.
 • Het maken van opnames (beeld en/of geluid) met een GSM of ander toestel is zonder toestemming of medeweten van een docent tijdens alle onderwijsactiviteiten verboden. 
  Per ruimte kunnen nog extra regels gelden.

Gedragsregels Computerlokalen/ Open Leer Centrum/Studielandschappen:

 • Jassen of tassen horen niet op de tafels thuis.
 • Een deelnemer controleert voor dat hij/zij aan het werk gaat of de werkplek in orde is. Als dit niet het geval is, moet dit  direct gemeld worden.
 • Eten en drinken is niet toegestaan.
 • Er mag geen eigen software op de computer worden gezet.
 • De computers zijn bedoeld om lesopdrachten uit te voeren, dit betekent: niet chatten, geen spelletjes, Hotmail of MSN.
 • Als de deelnemer klaar is met de computer, sluit hij/zij de programma’s op de juiste wijze af, controleert hij/zij of de printer uitstaat en controleert hij/zij of er nog papier inzit voor de volgende gebruiker.
 • Tot slot controleert de deelnemer of de werkplek zodanig is achtergelaten dat de volgende gebruiker zonder problemen aan het werk kan.
Gebruik software
Op school zal de deelnemer bij een aantal vakken gebruik maken van door de school gekochte software. Deze software is onderworpen aan een licentie of andere rechten. Het is dan ook verboden deze software te kopiëren en/of aan derden bekend te maken, tenzij toestemming is verkregen. Tevens is het verboden software, die niet door de school beschikbaar is gesteld, te gebruiken of te installeren op de computers op school (zie ook hierboven). Een deelnemer kan bij overtreden van deze regels persoonlijk, ook na de schooltijd, aansprakelijk gesteld worden.