Informatie voor ouders
Overeenkomsten
 

 

De examenregeling

Algemeen examenreglement
In het algemeen examenreglement vind je hoe het ROC Westerschelde de examens heeft geregeld. Je vindt hier info over inschrijving, aanwezigheid, vrijstelling, fraudebepalingen, uitslagregels etc. Dit algemeen examenreglement kun je vinden op www.rocwesterschelde.nl (homepage– studie-info – regelingen).

In beroep gaan
Een kandidaat kan tegen een beslissing van een Team Examen Commissie of van de examinatoren schriftelijk in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Dit is een externe commissie. De samenstelling van die commissie is zodanig dat er geen leden van het ROC Westerschelde in zitten als er een beroepszaak van het ROC Westerschelde wordt behandeld. Uitgebreide informatie vind je op onze website bij de klachtenregeling.

Aangepaste examens
Wanneer je niet in staat bent om op de reguliere wijze examen te doen, kun je mogelijk in aanmerking komen voor aangepaste examens. Meer info hierover vind je in artikel 1.5 van het algemeen examenreglement.