Informatie voor ouders
Overeenkomsten
 

 

Competentiegericht onderwijs

De maatschappij verandert en bedrijven veranderen mee. Bedrijven stellen daarom nieuwe eisen aan hun medewerkers. Ze vragen om medewerkers die:

  • De theorie in het hoofd, de techniek in de vingers en het vak in hun ‘hart’ hebben
  • Zelfstandig kunnen werken bij een bedrijf
  • Zichzelf kunnen ontwikkelen
  • Flexibel zijn en goed met veranderingen om kunnen gaan
  • Goed samen kunnen werken met collega’s, cliënten, patiënten en/of opdrachtgevers

Via competentiegericht onderwijs wordt gezorgd voor een betere aansluiting tussen de mbo-opleidingen en het bedrijfsleven. Het resultaat: een diploma dat volledig aansluit op de eisen die het bedrijfsleven aan medewerkers stelt!

Wat zijn competenties?
Tijdens competentiegericht onderwijs staan competenties centraal. Onder een competentie verstaan we het volgende: een combinatie van vaardigheden, kennis, inzicht, motivatie, houding en persoonskenmerken die nodig is om doeltreffend te handelen in een beroepssituatie. Dit is dus precies wat het bedrijfsleven van zijn medewerkers verlangt.