Rapportages van de Onderwijsinspectie en het KCE

De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de onderwijskwaliteit en de EVC-procedure. Sinds 15 november 2007 heeft de Inspectie ook het toezicht op de examinering overgenomen van het Kwaliteitscentrum Examinering (KCE). Het KCE houdt nog wel toezicht op de inburgering. De bevindingen worden door de toezichthouders gepubliceerd en zijn ook hier te lezen.