Enquêtes en onderzoeken

Sinds het voorjaar van 2011 krijgen onze deelnemers met enige regelmaat de gelegenheid om aan te geven wat ze vinden van de kwaliteit van hun docenten en lessen. De docenten reiken een vragenlijst uit waarin de deelnemers anoniem kunnen aankruisen welke competenties van hun docent ze goed ontwikkeld vinden en welke verbeterd kunnen worden. De lijst is ontwikkeld met medewerking van de deelnemersraad en sluit aan op de Wet BIO. De resultaten blijven bij de docent zelf; hij/zij gebruikt die bijvoorbeeld om zijn lessen te verbeteren of om scholing voor zichzelf te kiezen.

Het ROC Westerschelde houdt jaarlijks onderzoeken en enquêtes onder de diverse belanghebbenden. De resultaten van deze onderzoeken worden gepubliceerd aan de respondenten en daarna openbaar gemaakt. De meest actuele resultaten worden hieronder weergegeven. Dit zijn publicatieversies van grotere, interne rapportages.