Kwaliteit bij het ROC Westerschelde

Kwaliteit zoals we daar binnen het ROC Westerschelde mee om willen gaan heeft zes dimensies.

1 De deelnemer centraal De “externe” dimensie
2 Duidelijke doelstellingen De “leiderschap” dimensie
3 Gericht inschakelen van iedereen De “menselijke” dimensie
4 Handelen op basis van feiten De “kennis” dimensie
5 Heldere processen De “systeem” dimensie
6 Voortdurende verbetering De “leer” dimensie