Kwaliteitsborging en -ontwikkeling

Binnen het ROC Westerschelde is de kwaliteitswerkgroep Verantwoording en Kwaliteit (V&K) werkzaam, die kwaliteitsmetingen en –acties opzet en coördineert. Elke onderwijsafdeling heeft een eigen vertegenwoordiging binnen V&K. Belangrijke aandachtspunten van de werkgroep zijn o.a. het ontwerpen, uitvoeren en rapporteren van monitoren en het begeleiden van horizontale en verticale verantwoording. Ook onderzoekt V&K de mogelijkheden voor invoering van het INK-model en een kwaliteitshandboek op basis van procesdefinities.

Voor het afnemen van enquêtes maakt het ROC Westerschelde gebruik van de ROC Spiegel.

Het ROC Westerschelde is ook deelnemer aan het Zeeuws Kwaliteitsoverleg, waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld en wordt gezocht naar gezamenlijke aanpak van kwaliteitsvraagstukken. Aan het Zeeuws Kwaliteitsoverleg nemen ook deel: de Hogeschool Zeeland, het ROC Zeeland, Edudelta, het Zeldenrust Steelant College, het Calvijn College en de scholengemeenschap Scheldemond. Nadere informatie hierover is te vinden op de website van het Dienstencentrum Onderwijs Zeeland.