Het ROC
Klachtenregeling
 

 

Studeren op het ROC Westerschelde

Studeren op het ROC Westerschelde betekent modern onderwijs in een moderne omgeving, met keus uit heel veel verschillende opleidingen op allerlei niveaus en in allerlei richtingen.

Het ROC Westerschelde ziet de cursisten als beginnende beroepsbeoefenaars. Als cursist maak je zelf keuzes en ben je zelf verantwoordelijk voor het leerproces. Uiteraard begeleiden de docenten je daarbij. Helderheid over afspraken en regels en elkaar hierop kunnen aanspreken, is een voorwaarde. Bij het ROC Westerschelde sluiten we aan het begin van je opleiding een onderwijsovereenkomst met je af. Daarin staan jouw rechten en plichten beschreven, maar ook die van docenten, medewerkers en werkgevers.

Het ROC Westerschelde beschikt over één van de mooiste en best ingerichte open leercentra van Nederland. Het biedt plaats aan ruim honderd personen die zelfstandig kunnen werken aan allerlei opdrachten uit hun lesprogramma. Ook de verschillende afdelingen kennen studielandschappen, waar in groepen of individueel gewerkt kan worden aan de opdrachten.

Bedrijven en instellingen stellen steeds hogere eisen aan de zelfstandigheid van hun medewerkers. Ze willen competente medewerkers. Het ROC Westerschelde zorgt ervoor dat je hierop goed wordt voorbereid door de invoering van "competentiegericht onderwijs". Je gaat hierbij uit van je eigen motivatie, keuzes en mogelijkheden.

Vaak zul je alleen of met medestudenten aan de slag gaan met echte praktijkopdrachten. Hierbij kun je gebruik maken van de faciliteiten van het Open Leercentrum, zoals pc's, internet, video's, cd-rom's en vele naslagwerken.